finansiär

finansiären

finansiärer

finansiärerna

Substantiv
ekonomi
finansiär
Sponsor kallas den juridiska person eller privatperson som ekonomiskt stöder eller tillhandahåller tjänst för en annan verksamhet i utbyte mot annan tjänst