festa

festar

festade

festat

festa

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)