fasthet

fastheten

fastheter

fastheterna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)