falla i ögonen

faller i ögonen

föll i ögonen

fallit i ögonen

fall i ögonen

Verb
bildligt

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)