fackterm

facktermen

facktermer

facktermerna

Substantiv
Det ordförråd och andra språkliga strukturer som tillhör en viss verksamhet, till exempel ett yrke, en hobby eller ett akademiskt ämne, snarare än vardagsspråk.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)