förvissa

förvissar

förvissade

förvissat

förvissa

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)