förvinter

förvintern

(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)