förvaltning

förvaltningen

förvaltningar

förvaltningarna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig kontor

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)