förvalta

förvaltar

förvaltade

förvaltat

förvalta

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)