förvåna

förvånar

förvånade

förvånat

förvåna

Verb