förutsäga

förutsäger

förutsade

förutsägt

förutsäg

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)