förtvivlan

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
förtvivla

förtvivlan

(-)(-)
Substantiv

förtvivlan

Substantiv

Möjliga synonymer

förtvivlan

Adverbial