förtret

förtreten

(-)(-)
Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
förtret

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer