försvar

försvaret

försvar

försvaren

Substantiv
ALLMÄNT

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

juridik

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

militärväsen

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer