förstöra

förstör

förstörde

förstört

förstör

Verb
Vanligast
  • "De gamla manuskripten förstördes av elden"

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig
  • "Peter förstörde den värdefulla vasen"

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Ovanlig

Synonymer

Möjliga synonymer