försmäkta

försmäktar

försmäktade

försmäktat

försmäkta

Verb

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)