förplägnad

förplägnaden

(-)(-)
Substantiv

Tesaurus (relaterade ord)