förnya

förnyar

förnyade

förnyat

förnya

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

förse med nya verktyg eller maskiner