förnimma

förnimmer

förnam

förnummit

förnim

Verb
psykologi