förmånsrätt

förmånsrätten

förmånsrätter

förmånsrätterna

Substantiv
juridik

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)