förmåga

förmågan

förmågor

förmågorna

Substantiv
Frasen är en sammanfattning av synen att man i ett kommunistiskt samhälle bidrar så mycket till produktionen som man är kapabel till och får så mycket av arbetets frukter som man behöver.
,_%C3%A5t_var_och_en_efter_behov
  • "Och vi har en stor förmåga att läsa snabbare"
  • "Han ombads göra allt inom sin förmåga för att garantera regn"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)