förmå

förmår

förmådde

förmått

förmå

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)