förlust

förlusten

förluster

förlusterna

Substantiv
ekonomi

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

teknik

Möjliga synonymer
förlust

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer