förlova sig

förlovar sig

förlovade sig

förlovat sig

förlova sig

Verb