förkunna

förkunnar

förkunnade

förkunnat

förkunna

Verb