förklena

förklenar

förklenade

förklenat

förklena

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)