förfoganderätt

förfoganderätten

(-)(-)
Substantiv
juridik

Synonymer

Tesaurus (relaterade ord)