föreställning

föreställningen

föreställningar

föreställningarna

Substantiv
  • "Föreställningen om kommunism är evig som religionen."

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

  • "Operan gjorde en lysande föreställning av AIDA."

Synonymer

Möjliga synonymer

  • "En allt vanligare föreställning är att kommunalt självstyre försvinner."

Synonymer

Möjliga synonymer

psykologi
  • "Kvinnan hade en snedvriden föreställning om moderskärlek."

Synonymer

Möjliga synonymer

  • "Livet är en föreställning"

Synonymer

Möjliga synonymer