förena

förenar

förenade

förenat

förena

Verb
sömnad
i äktenskap

Synonymer

kemi

Synonymer