förekommande

förekommandet

förekommanden

förekommandena

Substantiv

Möjliga synonymer
förekomma

förekommer

förekom

förekommit

förekom

Verb

förekommande

Adjektiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

förekommande

Adverb

Möjliga synonymer