förekomma

förekommer

förekom

förekommit

förekom

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)