fördubbla

fördubblar

fördubblade

fördubblat

fördubbla

Verb
Vanligast