fördom

fördomen

fördomar

fördomarna

Substantiv
förutfattad mening

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)