förbigående

förbigåendet

(-)(-)
Substantivförbigå

förbigår

förbigick

förbigått

förbigå

Verb

förbigående

Adjektiv

Möjliga synonymer