föranleda

föranleder

föranledde

föranlett

föranled

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)