förödmjukelse

förödmjukelsen

förödmjukelser

förödmjukelserna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)