föda

födan

födor

födorna

Substantiv
mat

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)




föda

föder

födde

fött

föd

Verb
Vanligast

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig

Synonymer

Möjliga synonymer

Vanlig zoologi

Synonymer

Vanlig bildligt

Synonymer

Mindre vanlig zoologi

Synonymer

Möjliga synonymer

Mindre vanlig zoologi

Synonymer

Ovanlig

Synonymer

Ovanlig ålderdomlig

Synonymer

Möjliga synonymer

föda

Adjektiv

Möjliga synonymer