få till stånd

får till stånd

fick till stånd

fått till stånd

Verb