fälla

fällan

fällor

fällorna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
fälla

fäller

fällde

fällt

fäll

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

skogsbruk

Synonymer

Möjliga synonymer

kemi

Möjliga synonymer

Synonymer

Möjliga synonymer

textil

Möjliga synonymer