fälla tårar

fäller tårar

fällde tårar

fällt tårar

fäll tårar

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer