expropriering

exproprieringen

exproprieringar

exproprieringarna

Substantiv
Vanligast juridik

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

juridik
tvångsinlösen av mark