exposition

(-)(-)(-)
Substantiv
Vanligast litteratur
Expositionen är den del av en berättelse som presenterar nödvändiga upplysningar. Den brukar beröra vad som sker, vem som gör det, var det sker och när det sker.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
exposition

expositions

Substantiv
an interpretation of the meaning of something

Synonymer

Möjliga synonymer