exploatering

exploateringen

exploateringar

exploateringarna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)