elmseld

elmselden

elmseldar

elmseldarna

Substantiv
meteorologi
lysande violett elektrisk urladdning i toppen av höga föremål, särskilt i samband med åskväder