elektricitet

elektriciteten

(-)(-)
Substantiv
elektricitet
  • "När det gäller förnybar energi har de anslutande länderna antagit mål inom ramen för direktivet om elektricitet från förnybara energikällor.89 Det totala målet i EU25 för förnybar energi för år 2010 har nu blivit 21 %, i stället för 22 % i EU15. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

slang

Möjliga synonymer