egoist

egoisten

egoister

egoisterna

Substantiv
sociologi
Person som är självcentreradegoist

egoists

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Synonymer