eftersträva

eftersträvar

eftersträvade

eftersträvat

eftersträva

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)