efterforskning

efterforskningen

efterforskningar

efterforskningarna

Substantiv