dyrkan

(-)(-)(-)
Substantiv
okritisk beundran
  • "Denna dyrkan av sanningen uppmuntrade till att undersöka och utan fruktan utforska naturens lagar."

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

religion
Religiös tillbedjan av ngt
  • ""Det inte finns någon gudom värd att dyrka förutom Allah", sade muslimen"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)