dispens

dispensen

dispenser

dispenserna

Substantiv
juridik
Dispens är ett uttryck för en befrielse i ett enskilt fall från att följa villkor som framgår av lag eller förordning.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)